Tôi hiếm khi gặp bất kỳ sự cố nào khi chạy quảng cáo facebook. Tôi cũng biết rằng không thể nắm bắt tất cả các quy tắc của Facebook, vì vậy tôi làm tất cả những gì tôi có thể biết và tuân thủ các nguyên tắc của họ.

Nhưng tôi thường xuyên nghe từ những người khác với những vấn đề lớn hơn nhiều so với tôi phải đối mặt. Họ đang nhận quảng cáo bị từ chối hoặc - thậm chí tài khoản của họ bị cấm.

Làm thế nào để không vi phạm Nguyên tắc Quảng cáo của Facebook? Dưới đây là tổng quan về một số những thứ bạn phải làm và không thể làm khi chạy quảng cáo facebook.

A/ Những nguyên tắc chung:

1. Phải tuân thủ Chính sách nền tảng Facebook
2. Các cuộc thi và bài đăng trên trang phải tuân thủ Điều khoản trang
3. Không có nội dung hoặc khiếu nại sai lệch, lừa đảo, gian lận hoặc lừa đảo
4. Không quản lý nhiều nhà quảng cáo hoặc khách hàng cho mỗi tài khoản quảng cáo
5. Sử dụng Đối tượng tùy chỉnh phải tuân thủ Điều khoản đối tượng tùy chỉnh

B/ Về dữ liệu và bảo mật

1. Không chia sẻ dữ liệu quảng cáo với các nguồn bên ngoài
2. Không sử dụng dữ liệu quảng cáo để tạo hoặc tăng tiểu sử
3. Bạn có thể sử dụng dữ liệu người dùng, nhưng chỉ với sự đồng ý của họ và trong khi tuân theo luật hiện hành
4. Không bán dữ liệu người dùng

42 Nguyên Tắc Giúp Chạy Quảng Cáo Facebook Dễ Dàng Hơn


C/ Quảng cáo và định vị quảng cáo

1. Mỗi phần của quảng cáo phải có liên quan đến sản phẩm được quảng bá
2. Không có ảnh âm thanh hoặc flash mà không có sự tương tác của người dùng
3. Không định vị theo cách khêu gợi tình dục
4. Không khai thác các chương trình nghị sự chính trị để sử dụng thương mại
5. Phải bao gồm việc sử dụng đúng ngữ pháp
6. Phải sử dụng ký hiệu, số hoặc chữ cái theo nghĩa thực tế của chúng
7. Phải chính xác và cung cấp đại diện phù hợp mà không bị lừa dối
8. Không thể ngụ ý đặc điểm cá nhân của người dùng (chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng triết học, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc đời sống tình dục, nhận dạng giới tính, khuyết tật hoặc sức khỏe thể chất / tinh thần, tình trạng tài chính hoặc thông tin, thành viên trong công đoàn, tiền án , Tên)
9. Không quá 20% văn bản trong hình ảnh
10. Nhắm mục tiêu cho rượu phải tuân theo luật hiện hành
11. Nhắm mục tiêu hẹn hò phải tuân theo luật hiện hành
12. Nhắm mục tiêu cho các sản phẩm dành cho người lớn phải tuân thủ luật hiện hành

D/ Nội dung quảng cáo

1. Nội dung phải tuân thủ tất cả các luật và quy định
2. Tất cả các khiếu nại phải được chứng minh
3. Đừng xúc phạm
4. Nội dung không được sai, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm
5. Không có spam
6. Không quảng cáo những thứ bất hợp pháp
7. Không vi phạm quyền của người khác
8. Không quảng bá sản phẩm dành cho người lớn
9. Khuyến khích uống rượu bị cấm ở 13 quốc gia - và có lẽ một số nơi khác cũng vậy
10. Đôi khi bạn có thể quảng cáo rượu, nhưng chỉ khi bạn không phá vỡ một trong toàn bộ quy tắc

42 Nguyên Tắc Giúp Chạy Quảng Cáo Facebook Dễ Dàng Hơn


11. Không có trang web hẹn hò với sự nhấn mạnh tình dục
12. Một số trang web hẹn hò không sao, nhưng chỉ khi được Facebook phê duyệt
13. Không quảng cáo thuốc bất hợp pháp
14. Không quảng bá thuốc lá
15. Không quảng bá thuốc hoặc dược phẩm
16. Quảng cáo cờ bạc trực tuyến chỉ được phép ở một số quốc gia nhất định và nếu được Facebook phê duyệt
17. Quảng cáo cờ bạc ngoại tuyến chỉ được phép khi không có luật nào bị hỏng và khi được nhắm mục tiêu đúng
18. Không quảng cáo thuốc theo toa
19. Các hiệu thuốc trực tuyến thường bị cấm trừ khi được Facebook cho phép
20. ​​Không có liên kết đến phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại
21. Không lừa đảo hoặc không công bằng, thường vấn đề này liên quan đến phần mềm

Ngoài ra bạn có thể tham gia thêm chính sách của facebook để theo dõi khi facebook có cập nhật. Chúc bạn chạy quảng cáo facebook hiệu quả!

0 comments:

Post a Comment